ara
    Hizmetler

Planlama Safhası

Planlama Safhası

 • İstikşaf
 • Master Plan
 • Teknik ve Ekonomik Fizibilite Çalışmaları
 • Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Çalışmalar

Projelendirme Safhası

Projelendirme Safhası

 • Kavramsal ve Kesin Proje
 • Proje Raporları
 • Teknik Şartnameler
 • İhale Dokümanları
 • Kredi Aplikasyon Raporları

İhale Safhası

İhale Safhası

 • Teklif Değerlendirmesi
 • İhalenin Sonuçlandırılması
 • Daimi Teçhizat ve İnşaat Müteahhidinin Seçiminde İş Sahibine Teknik Destek Sağlanması

İnşaat ve İşletmeye Alma Safhası

İnşaat ve İşletmeye Alma Safhası

 • İnşaat Kontrolü
 • Daimi Teçhizat Montajı Kontrolü
 • Proje ve İnşaat Yönetimi
 • Tatbikat Projeleri
 • Kalite Kontrolü
 • Maliyet Kontrolü
 • Saha Mühendisliği
 • Geçici ve Kesin Kabul
 • İşletmeye Alma
 • İşletme ve Bakım El Kitaplarının Hazırlanması
 • Kurumsal ve Finansal Yapı Müşavirliği

Tüm Safhalar Süresince

Tüm Safhalar Süresince

 • Genel Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Banka Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevre Etki Değerlendirmeleri
 • Risk ve Ekonomik Analizler
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.