ara
Kahramanmaraş Aksu Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri

Yeri: Kahramanmaraş, Türkiye
Süre: 2014-devam etmektedir
İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 20. Bölge Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Projenin ana tesisi olan Aksu barajında düzenlenecek sularla halen bir bölümü pompajla sulanmakta olan Gölbaşı sulama alanının su ihtiyaçlarının (kısmen veya tamamen) cazibe ile sağlanması amaçlanmaktadır. Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ünitelerinden biri olan Gölbaşı pompaj sulamasının sulama alanı 7 483 ha olup bunun 3 782 ha büyüklüğündeki kısmı sulanabilir olarak belirlenmiştir. Talvegden 64 m yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu barajın rezervuarında depolanacak sular 11 km uzunluğundaki 2 000 mm çaplı CTP iletim hattı vasıtasıyla orta basınçlı sulama şebekesine iletilerek yılda 17,5 milyon m3 su verilecektir
Sunulan Hizmetler: Topografik etüdler ve harita alımı, jeolojik araştırmalar ve mühendislik jeolojisi raporu, hidroloji, arazi tasnifi etüdleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma raporlarının hazırlanması, çevresel etki değerlendirme etüdleri ve planlama raporunun hazırlanması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Muğla Dalaman Ovası Sulaması
Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 2. Kısım
Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki Sulamaların İşletme Bakım ve Yönetimi Projesi
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
Şanlıurfa-Viranşehir Pompaj Sulaması
Şanlıurfa Tünelleri
Yaslıca Tüneli ve Pompa İstasyonu
Shadala Barajı ve Sulaması
Mardin, Şanlıurfa ve Harran Regülatörleri
Şanlıurfa Halfeti İlçesi Sulama Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Kahramanmaraş Aksu Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Batı Akdeniz Havzası 1. Kısım Barajları Planlama Mühendislik Hizmetleri
Çanakkale Ezine-Lapseki-Merkez Göletleri
Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Göletleri 4. Kısım Planlama Mühendislik Hizmetleri
Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları 1. Kısım Planlama Mühendislik Hizmetleri
Bakırçay Mansap Ovaları Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aşağı Çekerek Projesi Geldingen Ovası Sulaması
Ankara Beypazarı Uruş Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Göletleri 2. Kısım Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aşağı Gediz Havzası Gölet ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aydın-Dalama Sulaması Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
Yenidere Barajı ve Sulaması Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
Sorgun Barajı ve Sulama Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Çorum-Koçhisar Projesi Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
Bolu-Gerede Dörtdivan Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
İzmir Bayındır Projesi, Ergenli Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Ankara Mogan ve Eymir Gölleri Havza Taşkın Planlama Mühendislik Hzmetleri
Bolu-Kıbrıscık Alanhimmetler Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri
Dikili Projesi Dikili Rezervuarı ve Bayat Ovası Sulaması Master Plan Mühendislik Hizmetleri
Gelingüllü Projesi, Çerikli Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Yozgat Musabeyli Barajı Planlama Revizyonu ve Kati Proje Yapımı
Acıçay Projesi Koyunbaba barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Kızılırmak Hamzalı Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Büyük Karaçay Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Konya Çumra III Merhale Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
GAP Suruç Projesi Ana Done Toplanması ve Planlama Mühendislik Hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.