ara
Muğla Yatağan Projesi Muğla Yatağan ve Ula Yöreleri İçmesuyu Temini

Yeri: Muğla, Türkiye
Süre: 2012-devam etmektedir
İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 21. Bölge Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Proje kapsamında, Muğla kenti ve civar yerleşimlerinin 2060 (19,06 hm³/yıl) yılına kadarki içmesuyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Proje formülasyonunda, kentin mevcut içmesuyu kaynakları ile birlikte Muğla ili Köyceğiz ilçesi sınırlarındaki Çiçekbaba dağında bulunan 4 adet kaynaktan yararlanılması düşünülmüştür. Kaynaklardan alınacak sular 12200 m uzunluğunda 3 m çapındaki tünel ve 64 933 m uzunluğunda 1016 mm çapındaki çelik boru ile planlanan arıtma tesisine ulaştırılacaktır. Ayrıca kaynakların güvenilir akım üzerinde gelecek sularının değerlendirilmesi için Muğla kenti yakınında off stream Muğla Barajı düşünülmüş olup 45 m yüksekliğinde, Ön Yüzü Beton Kaya Dolgu tipinde, 4 hm3 depolama hacmindedir
Sunulan Hizmetler: Master Plan ve Fizibilite Raporu hazırlanması, topografik ve jeolojik etütler, çevresel etki değerlendirme çalışmaları mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.