ara
Libya Derne Şehri Altyapı Projesi

Yeri: Derne, Libya
Süre: Derne, Libya 2014-devam etmektedir
İdare: Housing and Infrastructure Board (HIB)
Özaltın
Proje Özellikleri: 500 km içmesuyu şebekesi ve basınçlı ana iletim hattı
350 km atıksu toplama sistemi
220 km yağmursuyu drenaj sistemi
335 km yol
450 km telekomünikasyon ağı
1100 km elektrik ve yol aydınlatma
4 adet su deposu (rezervuar)
4 adet İçmesuyu pompa istasyonu
270 km doğal gaz hattı
2254 ha peyzaj
Sunulan Hizmetler: Uygulama projeleri revizyonu ve ilave bölgelerin uygulama projelerinin hazırlanması
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.