ara
Diyarbakır Kenti İçmesuyu Kaynakları Çevre Koruma Projesi

Yeri: Diyarbakır, Türkiye
Süre: 1996-1997
İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Proje Özellikleri: Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır kentinin uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak amacıyla Devegeçidi barajı ile Dicle barajı rezervuarlarının sırasıyla 1578 km2 ve 3216 km2 olan su toplama havzalarındaki kirletici kaynakların tespiti, araştırılması ve bunların giderilmesi için önlemlerin geliştirilmesi ve sonuç olarak kente güvenilir ve ekonomik su temini sağlayacak kaynağın belirlenmesi projenin esasını teşkil etmektedir
Sunulan Hizmetler: Çevre koruma master planı, fizibilite çalışması, kirlilik önlemleri, en uygun ve acil alternatiflerin tanımlanması, uygulama programları, maliyet tahminleri ve yatırım bedelleri, kirlenme kaynaklarının tespiti, su kalitesini artırmak için önceliklere haiz politikaların belirlenmesi, katı atık ve bertaraf edilmesi , kirlenme ve su tahmini çalışmaları, hidrolojik verilerin güncelleştirilmesi, kimyasal analizleri kapsayan mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.