ara
Fethiye Atıksu Yönetimi II Fizibilite Çalışması İçin Danışmanlık Hizmetleri

Yeri: Fethiye, Türkiye
Süre: 2008 -2009
İdare: Fethiye Belediyesi
FESKİ
KfW
Proje Özellikleri: Bu proje, Fethiye (Şövalye adası dahil) ve yakın civarındaki köyler ve kasabalar için kanalizasyon sisteminin çözülmesine yönelik bir fizibilite çalışmasını detaylı bir şekilde yerine getirmek, mevcut Fethiye kanalizasyon sisteminin tamamlanmasını sağlamak ve atıksuyu arıtma tesisine iletmektir. Ayrıca Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerekli modifikasyonları inceleyip tesisin kendi enerjisini üretebilme kapasitesini araştırmasını yapmaktır. Bundan başka kanalizasyon sistemine bağlı olmayıp sızdırmalı fosseptikler ile atıksu sorununun deniz ve yeraltı suyu kirliliğine etkileri incelenip, çevresel çözümler geliştirilmiştir
Sunulan Hizmetler: Fizibilite raporu, hukuki durum raporu hazırlanması, sosyo ekonomik anketlerin yapılması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri,
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.