ara
Muğla (Merkez) Kanalizasyon Şebekesi

Yeri: Muğla, Türkiye
Süre: 1993-1995
İdare: İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Proje nüfusu 127 228 kişi ve toplam debisi 616,28 l/s olan proje kapsamında; toplam 145,5 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 2 km uzunluğunda ana kollektör, 2 adet terfi merkezi projelendirilmiş olup atıksu arıtma tesisinin ön projeleri hazırlanmıştır
Sunulan Hizmetler: Topografik ve jeolojik etütler, uygulama projeleri hazırlanması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.