ara
Türkmenistan Su Temini ve Kanalizasyon Projesi

Yeri: Türkmenistan
Süre: 1994-1996
İdare: Electrowatt Engineering Ltd.
Dünya Bankası
Proje Özellikleri: Çalışmalar esas itibariyle aşağıdaki konularda yürütülmüş ve raporlar aşağıdaki konuları kapsamıştır:
Su Temini (kentlere su temini ve köylere su temini) Kanalizasyon (atıkların yok edilmesi ve kanalizasyon, halihazır uygulamaların değerlendirilmesi, alternatif projeler)
Halk Sağlığı (mevcut durumun değerlendirilmesi, proje faaliyetleri)
Çevresel inceleme
Sunulan Hizmetler: Fizibilite raporunun hazırlanması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.