ara
İSU Hizmet Sahasındaki Muhtelif Havzalarda İçmesuyu, Yağmursuyu ve Atıksu Tesisleri

Yeri: Kocaeli, Türkiye
Süre: 2005-2006
İdare: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Toplam 474 km kanalizasyon şebeke, toplayıcı, kollektör hattı,
80 km yağmursuyu hattı,
543 km içmesuyu hattı,
9 km içmesuyu isale hattı,
17 adet içmesuyu deposu,
2 adet atıksu terfi merkezi,
7 adet içmesuyu pompa istasyonu projelendirilmiş, 185 m sondaj ve araştırma çukuru açılmıştır.
Sunulan Hizmetler: Topografik ve jeolojik etütler, uygulama projeleri hazırlanması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.