ara
Ankara İçmesuyu Dağıtım Sistemi Uzun Dönem Görüşü

Yeri: Ankara, Türkiye
Süre: 1997-2001
İdare: Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ genel Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Proje; Ankara’nın 3 arıtma tesisi, 800 km uzunluğundaki ana iletim hattı, 34 pompa istasyonu, 57 sudeposu 3 900 km uzunluğundaki şebeke ve 220 000 bina bağlantısını kapsayan mevcut su temin ve dağıtım sisteminin incelenmesini, mevcut şebekenin hidrolik modelinin hazırlanmasını, 2005, 2010 ve 2025 hedef yılları için şehrin nüfus projeksiyonunun ve su talebinin belirlenmesini, bu talebe hizmet edecek iletim hatları ve dağıtım şebekesi için değişik 6 adet senaryo hazırlanmasını ve bu senaryoların arasından en uygun olanlardan 3 tanesi için hidrolik modelinin hazırlanarak en uygun olanının belirlenmesini, bu çözüme ait ana dağıtım şebekesinin ve ayrıca 2 dağıtım zonuna ait tali dağıtım sistemleri için aynı yazılım kullanılarak sayısal modelinin hazırlanmasını ve projelendirilmesini, ekonomik ve mali analizlerinin yapılmasını kapsar
Sunulan Hizmetler: Su talebi çalışmaları, hidrollik hesaplar, hidrolik modelleme, fizibilite raporu hazırlanması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.