ara
Ankara Su Temin Projesi

Yeri: Ankara, Türkiye
Süre: 1993-1996
İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Proje Özellikleri: Proje kapsamında Ankara Su Temini Master Plan Raporu, Gerede Sistemi Planlama Raporu ve Gerede Sistemi ÇED Raporu hazırlanmıştır. Proje nüfusu 7 milyon kişi (2050 yılı), toplam su ihtiyacı 987 hm3/yıl dır. Proje kapsamında Işılı Barajı, Körler Barajı , isale hatları, pompa istasyonları, hidroelektrik santral ve mevcut arıtma tesisine kapasite ilave edilmesine ait tesisler öngörülmüştür
Sunulan Hizmetler: Topografik ve jeolojik etütler, master plan raporu ve planlama raporu hazırlanması, çevresel etki değerlendirme çalışmaları mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.