ara
    Kurumsal    Hakkımızda
Hakkımızda

1971 yılında kurulmuş olan DOLSAR, çeşitli alanlardaki büyük ve geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri sunmakta olan, müteahhit, imalatçı veya tedarikçi firmalardan tamamen bağımsız bir kuruluştur. DOLSAR, gerek sunmakta olduğu hizmetlerin kapsamı gerekse de mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmuş olduğu projelerin çeşitliliği, büyüklüğü ve önemi nedeni ile bu konularda Türkiye’deki en geniş tecrübeyi temsil eden firmalardan biridir.

DOLSAR, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden enerji üretimine, çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarından ulaştırma yapıları ve çeşitli amaçlı binalara kadar birçok alanda önemli tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesinde çeşitli görevler almış, sunduğu hizmetleri başarı ile yerine getirmiştir. DOLSAR’ın mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmuş olduğu projelerden 3 tanesi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının 50. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen “50 Yılda 50 Eser” başlıklı çalışmada 50 proje arasında yer almıştır.

Türkiye’deki en önde gelen mühendislik ve müşavirlik firmalarından biri olarak DOLSAR, Dünya Bankası (WB), Avrupa Birliği (EU), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Alman Kalkınma Bankası (KfW) vb. uluslararası finansman kuruluşlarının finanse ettiği projelerde görev almış olmasından dolayı uluslararası standartların ve FIDIC şartname ve yönetmeliklerinin uygulanması konusunda geniş tecrübe sahibidir. Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC), Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonu (EFCA), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Afrika Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi,  Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendislik Derneği (ISSMGE), Dünya Su Konseyi (WWC), Uluslararası Hidroelektrik Enerji Birliği (IHA), Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA-AITES), Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği, Kalite Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Makine Mühendisleri Odası (MMO), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Meteoroloji Mühendisleri Odası, Dünya Enerji Konseyi (WEC) Türk Milli Komitesi asil üyesi olan DOLSAR, ayrıca uluslararası ICOLD (International Commission on Large Dams) ve FIDIC toplantılarına katılmaktadır. DOLSAR Yönetim Kurulu Başkanı, merkezi Fransa’da bulunan Dünya Su Konseyi (WWC)’nin 2006-2009, 2009-2012 ve 2012-2015 dönemleri Guvernörler Heyetine seçilmiştir.

DOLSAR’ın inşaat, elektrik, makina, jeoloji, çevre, ziraat, meteoroloji ve orman mühendisleri, mimarlar, ekonomistler, bölge/şehir plancıları, sosyologlar gibi çeşitli disiplinlerden oluşan tecrübeli uzman kadrosu, aralarında Türkiye ve dünya çapındaki büyük projelerin de bulunduğu bir çok projenin, planlama safhasından işletmeye alma safhasına kadar çeşitli aşamalarında görev almışlardır. Firmanın bünyesinde uzun yıllardır hizmet vermekte olan bu uzman kadro, çeşitli imkanlarla donatılmış yaklaşık 2500 m
2 büro alanına sahip olan DOLSAR’ın Ankara’daki merkez bürosundan yönetilmektedir. DOLSAR’ın aynı zamanda mühendislik ve kontrollük hizmetleri sunmakta olduğu birçok proje için çeşitli yerlerde büroları bulunmaktadır.

DOLSAR Türkiye’deki projelerin yanında, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Hindistan, Irak, KKTC, Libya, Pakistan, Gürcistan, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerde de tecrübe sahibidir. DOLSAR, sunduğu hizmetlerde kaliteyi ve sürekliliği en ön planda tutmakta olup, DOLSAR’ın Kalite Yönetim Sisteminin Kalite Standardı gereklerine uygunluğu ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi ile onaylanmıştır.

Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.