ara
Üye Olunan Kuruluşlar
 

Ankara Ticaret Odası
Chamber of Commerce - Ankara

 

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Association of Turkish Consulting Engineers and Architects

 

Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu
International Federation of Consulting Engineers and Architects

 

Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonu
European Federation of Engineering Consultancy Associations

 

Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
International Commission on Large Dams

 

Dünya Su Konseyi
World Water Council

 

Dünya Bankası
The World Bank

 

Uluslararası Hidroelektrik Enerji Birliği
International Hydropower Association

 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
World Energy Council

 

Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Derneği
International Tunneling and Underground Space Association

 

Kalite Derneği
Turkish Society for Quality (TSQ)

 

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği – Türkiye Şubesi
European Wind Energy Association – Turkish Section

 

Türkiye Su Enerjisi Birliği
Turkish National Hydropower Association

 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Turkish Association for the Conservation of
Nature and Natural Resources

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Turkish Chamber of Civil Engineers

 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Turkish Chamber of Mechanical Engineers

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Turkish Chamber of Electrical Engineer

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Turkish Chamber of Environmental Engineers

 

DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Foreign Economic Relations Board

 

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Ankara Şubesi
Schweizer Handelskammer in der Türkei Filiale Ankara

 

Türk Amerikan İş Adamları Derneği
Turkish American Business Association

Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.