ara
    Referanslar
Referanslar

Çeşitli alanlarda bir çok önemli projeye katkıda bulunmuş olan DOLSAR’ın her alandaki tecrübesini yansıtan seçilmiş projeler ilgili başlıklar altında sıralanmakta olup, genel tecrübesi aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Enerji alanında çeşitli tipte enerji santralları, şalt sahaları, trafo merkezleri ve iletim hatları ile ilgili geniş tecrübeye sahip olan DOLSAR, özellikle hidroelektrik enerji santrallarında  Türkiye’de en önde gelen tecrübeyi temsil etmekte olup, aralarında Atatürk (2400 MW), Karakaya (1800 MW), Keban (1340 MW), Ilısu (1200 MW) gibi Türkiye’nin, Dasu (4320 MW) gibi dünyanın en büyük hidroelektrik santrallarının da yer aldığı, kurulu güçleri 1,2 MW’dan 4320 MW’a değişen, yüzden fazla proje ile yaklaşık 24000 MW toplam kurulu güce sahip projelerin mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmiştir. İdarenin Mühendisi (Owner's Engineer) olarak fizibilite raporu, kesin proje, teknik şartnamelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanması ile inşaat kontrolü hizmetleri de dahil olmak üzere aynı projenin planlanmasından işletmeye alınmasına kadar olan süreçteki tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin sunulmuş olduğu projelerin kurulu güç toplamı ise 12000 MW civarındadır. 

Su ve Toprak Kaynakları alanında ise DOLSAR, barajlar, göletler, regülatörler, sulama ve drenaj, su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ve yağmursuyu drenajı başta olmak üzere birçok önemli projede görev almış, projelerin çeşitli aşamalarında önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. DOLSAR, bir kaç metre yüksekliğindeki regülatörlerden aralarında Yusufeli (270 m), Deriner (249 m), Dasu (242 m), Ermenek (230 m) gibi yükseklikleri, Atatürk (84.5 milyon m3) gibi gövde hacmi açısından dünyanın sayılı barajları arasında bulunan çeşitli tipte barajların da yer aldığı yüzden fazla barajın, aralarında GAP sulamalarının işletme, bakım ve yönetimi projesinin de yer aldığı 2 milyon ha’dan fazla sulama alanının, aralarında Kıbrıs Su Temini Projesi ve Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerin de yer aldığı çeşitli kent ve yerleşimlerin su temini ve dağıtımı projelerinin, aralarında Eskişehir, Muğla gibi şehirlerle Azerbaycan’daki 10 adet kentin de bulunduğu birçok kent ve yerleşimler için kanalizasyon ve yağmursuyu drenajı projelerinin, aralarında dünyanın en uzun tünellerinden Şanlıurfa Tünelleri (toplam 52 km uzunluğunda, 7,62 m çapında)’nin de bulunduğu sulama, enerji, su temini amaçlı birçok tünelin mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini başarı ile gerçekleştirmiştir.

Ulaştırma alanında DOLSAR, birçok yol, otoyol, demiryolu, liman projelerinin ve bu projelere ait tüneller ve köprüler de dahil olmak üzere tüm sanat yapılarının mühendislik müşavirlik hizmetlerini yerine getirmiştir. Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunulmuş olan yol, otoyol, demiryollarının toplam uzunluğu 1000 km’nin üzerindedir.

Bina projeleri alanında DOLSAR, eğitim tesisleri, laboratuvar binaları, toplu konutlar, ofis ve ticaret merkezleri, spor tesisleri, alışveriş merkezleri gibi çeşitli amaçlı binaların mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde geniş tecrübe sahibidir. Marmara depreminden sonra Kocaeli, Gölcük ve Yalova’da inşa edilen iş merkezleri, Türkiye Eğitime Destek Projesi kapsamında dört ayrı sözleşme altında 16 ilde inşa edilen okul, lojman, spor tesisleri ile Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ve İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Adana’da İnşa edilen Adli Tıp Laboratuvarları için sunulan mühendislik ve müşavirlik hizmetleri bu alandaki tecrübelerden bazılarıdır.

Çevre alanında Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Etki İzleme çalışmaları yapmakta olan DOLSAR bu konularda hizmet vermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar arasında yer almakta olup, enerji, su temini, ulaştırma alanları başta olmak üzere çeşitli projeler için ÇED Raporları hazırlamış, Çevresel Etki İzleme hizmetlerini gerçekleştirmiştir. DOLSAR uluslararası finansman kuruluşları için de benzer çalışmaları yapmış olup bu konuda da geniş tecrübe sahibidir. Bu alanda DOLSAR aynı zamanda çeşitli kapasitelerde atıksu arıtma ve içmesuyu arıtma tesisleri ile katı atık yönetimi projelerine ait mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Bölge Planlama DOLSAR’ın önemli uzmanlık alanlarından biri olup su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, enerji, taşkın kontrolu, su temini, sulama gibi çok amaçlı projelerin planlama çalışmaları yanında “Fırat Karasu Havzası Master Planı” gibi havza planlama çalışmaları, “Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı” gibi özel planlar hazırlanması ile “TR-83 Bölgesi Bölgesel Kalkınma Planı (Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi)” gibi demografik yapı, ekonomik yapı (tarım, sanayi, hizmetler), sosyal yapı (eğitim, sağlık, kültür, kadın sorunları, yoksullar  ve dezavantajlı gruplar, kurumsal yapı ve toplumsal örgütlenme), çevre ve mekansal yapı başlıklarını içine alan kapsamlı bölge kalkınma planı hazırlanması konusunda da geniş tecrübe sahibidir.

Banka Danışmanlığı ile ilgili olarak DOLSAR, Türkiye’de gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan en büyük ve önemli Enerji ve Ulaştırma projelerinin de yer aldığı birçok projeye teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Enerji alanında kurulu güçleri toplamı 3000 MW’ın üzerinde olan enerji projelerinin, ulaştırma alanında ise, uzunluğu 407 km olan ve 3,1 km’lik dünyanın en uzun asma köprülerinden birini de içeren Gebze-İzmir Otoyolu’nun teknik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.

Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.