ara
Güneysu-Büyükköy İl Yolu

Yeri: Rize, Türkiye
Süre: 1998 - 2001
İdare: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)
Proje Özellikleri: Toplam Uzunluk: 11,2 km
Köprü: 1 adet (61 m)
Sunulan Hizmetler: Topografik ve jeolojik etütler, uygulama projelerinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.