ara
Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Planı

Yeri: Türkiye
Süre: 2014-devam etmektedir
İdare: Ulaştırma, Denizciilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Türkiye’deki liman tesislerinin geri saha demiryolu ve karayolu bağlantılarının geliştirilmesi ve mevcut ana karayolu ve demiryolu hatlarına entegre edilmesi suretiyle bu tesislerin birbirlerini tamamlayıcı ve daha verimli kullanımının sağlanması amacıyla söz konusu limanların mevcut kapasiteleri ve hinterland bazında gelecekteki yük trafiğindeki artışları dikkate alınarak oluşacak kapasiteleri göz önünde tutularak, 2018-2023-2035 yılları için karayolu ve demiryolu bağlantı projeksiyonların da yapılmasını kapsayan planlama çalışması
Sunulan Hizmetler: Türkiye’deki tüm limanların art alan bağlantıları için Master Plan Raporu hazırlanması
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.