ara
Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi

Yeri: Türkiye
Süre: 2009 - 2011
İdare: Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Proje kapsamında Türkiye kıyılarındaki (içsular dahil) balıkçılık kıyı yapıları yerinde ziyaretlerle tespit edilmiş ve bunların mevcut durumu incelenmiştir. Bu kapsamda 367 adet balıkçılık kıyı yapısı tespit edilmiş, fotoğraflandırılmış ve yapılan yeni tanımlamalar göre yeniden sınıflandırılmıştır. Saha çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda, her bir kıyı yapısının imar planı durumu, ÇED durumu, kapasitesi (rıhtımlı ve toplam), kıyı yapısını kullanan sektörler, kullanıcı sayısı, yoğunluğu, işletmecisi, altyapı ve üstyapı durumu, onarım ve tarama ihtiyaçları, tevsiat olanakları ve bağlantı yol durumları tespit edilmiştir. Mevcut durumun tespitinde elde edilen bilgiler balıkçılık kıyı yapısının koordinatına bağlanarak Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. Çalışmada, balıkçılık sektörünü etkileyen dünyada ve bölgemizdeki gelişmeler değerlendirilmiş, talep tahmininde bulunulmuştur. Mevcut durum tespiti ile elde edilen bilgiler ışığında kıyı yapılarında ülkesel ve bölgesel bazda ihtiyaç duyulacak ilave rıhtım, tevsiat ve/veya yeni tesis ihtiyacı zamana ve mekana dayalı olarak belirlenmiştir. Belirlenen onarım, tarama, tevsiat ve yeni balıkçılık kıyı yapısı yapımı kısa (2015), orta (2020) ve uzun (2030) vade şeklinde önceliklendirilmiştir. Ayrıca balıkçılık kıyı yapılarının işletilmesi sırasında yaşanan sorunlar belirlenmiş ve ihtiyaç duyulabilecek idari ve hukuki düzenlemelere ait değerlendirmeler yapılmıştır
Sunulan Hizmetler: Türkiye’deki tüm balıkçılık kıyı yapıları için Master Plan Raporu hazırlanması
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.