ara
Kahramanmaraş Aksu Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri

Yeri: Kahramanmaraş, Türkiye
Süre: 2014-devam etmektedir
İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 20. Bölge Müdürlüğü
Proje Özellikleri: Projenin ana tesisi olan Aksu barajında düzenlenecek sularla halen bir bölümü pompajla sulanmakta olan Gölbaşı sulama alanının su ihtiyaçlarının (kısmen veya tamamen) cazibe ile sağlanması amaçlanmaktadır. Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ünitelerinden biri olan Gölbaşı pompaj sulamasının sulama alanı 7 483 ha olup bunun 3 782 ha büyüklüğündeki kısmı sulanabilir olarak belirlenmiştir. Talvegden 64 m yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu barajın rezervuarında depolanacak sular 11 km uzunluğundaki 2 000 mm çaplı CTP iletim hattı vasıtasıyla orta basınçlı sulama şebekesine iletilerek yılda 17,5 milyon m3 su verilecektir
Sunulan Hizmetler: Topografik etüdler ve harita alımı, jeolojik araştırmalar ve mühendislik jeolojisi raporu, hidroloji, arazi tasnifi etüdleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma raporlarının hazırlanması, çevresel etki değerlendirme etüdleri ve planlama raporunun hazırlanması mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Şanlıurfa Halfeti İlçesi Sulama Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Arkun Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
Kahramanmaraş Aksu Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Muğla Yatağan Projesi Muğla Yatağan ve Ula Yöreleri İçmesuyu Temini
Batı Akdeniz Havzası 1. Kısım Barajları Planlama Mühendislik Hizmetleri
Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Göletleri 4. Kısım Planlama Mühendislik Hizmetleri
Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları 1. Kısım Planlama Mühendislik Hizmetleri
Bakırçay Mansap Ovaları Planlama Mühendislik Hizmetleri
Ankara Beypazarı Uruş Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Göletleri 2. Kısım Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aşağı Gediz Havzası Gölet ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri
İzmir İçmesuyu Projesi Çağlayan Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aydın-Dalama Sulaması Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
Yenidere Barajı ve Sulaması Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
Çorum-Koçhisar Projesi Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
Bolu-Gerede Dörtdivan Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
KKTC İçmesuyu Temin Projesi
İzmir Bayındır Projesi, Ergenli Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Dikili Projesi Dikili Rezervuarı ve Bayat Ovası Sulaması Master Plan Mühendislik Hizmetleri
Çorum Katı Atık Yönetimi Projesi
Yozgat Musabeyli Barajı, Yozgat İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
Gelingüllü Projesi, Çerikli Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Ankara-Çubuk Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Acıçay Projesi Koyunbaba barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Kuzey Ege Çandarlı Limanı
Kızılırmak Hamzalı Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aşağı Aras Havzası Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Büyük Karaçay Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Konya Çumra III Merhale Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
GAP Suruç Projesi Ana Done Toplanması ve Planlama Mühendislik Hizmetleri
Derince Limanı
Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantı Yolu dahil) Devlet Yolu
Güneysu-Büyükköy İl Yolu
Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Hakkari Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Mersin Termik Santralı
Kiğı Barajı ve Hidroelektrik Santralı
Beşkonak 1 Barajı ve Hidroelektrik Santralı
Beşkonak 2 Barajı ve Hidroelektrik Santralı
Türkiye’deki Çevre Mevzuatı İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Kırık Barajı ve Malzeme Ocak Sahaları Projesi
Yeşilırmak Bölge Kalkınma Planı
Çandarlı Limanı Projesi
Kıbrıs Varuna Tatil Köyü
Ankara Su Temin Projesi - Gerede Sistemi
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi
Kastamonu – Gökırmak – Kırık Barajı Projesi
İzmir Su Temini Gördes ve Çağlayan Projesi
Bodrum İçme, Kullanma ve Endüstri Su Temini Projesi
Anamur - Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi
Kızılırmak - Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi
Enerji
Su ve Toprak Kaynakları
Ulaştırma
Binalar
Çevre
Bölge Planlama
Banka Danışmanlığı
© DOLSAR Mühendislik A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.