Yazar - Dolsar

Proje Kapanış Çalıştayı

Kahramanmaraş ili Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması işi Kapanış Çalıştayı 7 Haziran 2022 tarihinde düzenlenmiştir. Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Sarıçay Barajı – Türkiye

Tamamlandığında yüksekliği 125 m olacak Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tipindeki Sarıçay Barajı Projesinde çalışmalar devam ediyor. DOLSAR proje kapsamında Uygulama Projesi hizmetleri vermektedir.

Yeni Sözleşme – Türkiye

DOLSAR, Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması Planlama Revizyonu Raporu Mühendislik Hizmetleri İşi için yeni bir sözleşme imzaladı. Proje kapsamında toplam 20.634 ha alanın sulanması ve Soma ilçesinin gelecekteki içmesuyu ihtiyacının (~6,00 hm3/yıl) karşılanması amaçlanmaktadır.