Binalar

Bina projeleri alanında DOLSAR, eğitim tesisleri, laboratuvar binaları, hastaneler, toplu konutlar, iş ve ticaret merkezleri, büyükelçilik binaları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller gibi çeşitli amaçlı binaların mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde geniş tecrübe sahibidir. Marmara depreminden sonra Kocaeli, Gölcük ve Yalova’da inşa edilen iş merkezleri, Türkiye Eğitime Destek Projesi kapsamında dört ayrı sözleşme altında 16 ilde inşa edilen okul, lojman, spor tesisleri, Ankara’da inşa edilen Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı,  İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Adana’da İnşa edilen Adli Tıp Laboratuvarları, Etiyopya Büyükelçiliği ve Rezidans, Kampala/Uganda’da Ticaret Merkezi ve Konut Projesi ile İstanbul’da yeniden inşa edilen 40 okula ait mühendislik ve müşavirlik hizmetleri bu alandaki projelerden bazılarıdır.

DOLSAR’ın tecrübesi mimari projeler dahil olmak üzere, kesin/detay projelerinin, uygulama projelerinin, teknik şartnamelerin, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme görüşmeleri sırasında işverenlere gerekli desteğin sağlanması, inşaat kontrolü, geçici ve kesin kabuller ve işletmeye alma dahil olmak üzere bir projenin tüm aşamalarındaki mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. DOLSAR ayrıca yatırımcılar tarafından Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında gerçekleştirilen projelerin finansmanına katkıda bulunan bankalar ve uluslararası finans kuruluşları için de mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

(Bina – Seçilmiş Projeler)