Çevre

Çevre alanında DOLSAR, çevresel ve sosyal etki değerlendirme ve izleme hizmetleri ile içmesuyu arıtma tesisleri,  atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı ve katı atık yönetimi konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

DOLSAR Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Çevresel Etki İzleme hizmetleri gerçekleştirmek üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar arasında yer almakta olup, enerji, su temini, ulaştırma alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda birçok proje için ÇED Raporları hazırlamış, Çevresel ve Sosyal Etki İzleme hizmetlerini gerçekleştirmiştir. DOLSAR uluslararası finansman kuruluşları ve muhtelif ülkelerin ihracat kredi kuruluşları gereksinimleri için de benzer çalışmaları yapmakta olup bu konuda da geniş tecrübe sahibidir.

DOLSAR’ın içmesuyu arıtma tesisleri konusundaki tecrübesi aralarında Gaziantep (Düzbağ-Kartalkaya) İçmesuyu Arıtma Tesisi (1.050.000 m3/gün) , Antalya (Karacaören İçmesuyu Arıtma Tesisi (700.000 m3/gün), İzmit İçmesuyu Arıtma Tesisi (480.000 m3/gün) gibi projelerinde bulunduğu kapasiteleri 42.500 m3/gün den 1.050.000 m3/gün’e değişen birçok projeyi kapsamaktadır. DOLSAR’ın Atıksu Arıtma Tesisleri alanındaki tecrübesi ise kapasiteleri 3.240 m3/gün den 202.800 m3/gün’e değişen 30’dan fazla projeyi kapsamakta olup Van Atıksu Arıtma Tesisi  (202.800 m3/gün), Serik (Antalya) Atıksu Arıtma Tesisi (135.000 m3/gün), Gebze (Kocaeli) Atıksu Arıtma Tesisi (120.000 m3/gün) bu projeler arasında sayılabilir.

DOLSAR bu alanda ayrıca Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı, Edirne-Ergene Taşkın Koruma Planlama Raporu, Konya, Antalya, Burdur, Kızılırmak Havzaları Kuraklık Yönetim Planları gibi geniş kapsamlı taşkın ve kuraklık planlama çalışmalarını gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

(Çevre – Seçilmiş Projeler)