Enerji

Enerji alanında hidroelektrik, termik, güneş, rüzgar, nükleer gibi çeşitli tipte enerji santralları, şalt sahaları, trafo merkezleri ve iletim hatları ile ilgili geniş tecrübeye sahip olan DOLSAR, özellikle hidroelektrik enerji santrallarında  Türkiye’de en önde gelen tecrübeyi temsil etmektedir. DOLSAR aralarında; yurt içinde Atatürk (2.400 MW), Karakaya (1.800 MW), Keban (1.340 MW), Ilısu (1.200 MW) gibi, yurt dışında ise Diamer Basha (4.500 MW), Dasu (4.320 MW) gibi dünyanın en büyük hidroelektrik santrallarının da yer aldığı, kurulu güçleri 1,2 MW’dan 4.500 MW’a değişen, yaklaşık 35.000 MW toplam kurulu güce sahip, ikiyüz civarında projenin çeşitli aşamalarında mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmiştir. Yukarıda bahsedilen kurulu güç tutarının yaklaşık %60’ı Türkiye’deki, %40’ı ise yurt dışındaki projelere aittir. Türkiye’nin hesaplanan toplam hidroelektrik enerji potansiyelinin 48.000 MW olduğu ve 2020 sonu itibariyle bu kapasitenin yaklaşık 30.000 MW’ının işletmede olduğu dikkate alındığında DOLSAR’ın bu konuda sahip olduğu tecrübenin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır.

DOLSAR’ın bu alandaki tecrübesi master plan ve fizibilite raporlarının, kavramsal/kesin projelerinin, uygulama projelerinin,  teknik şartnamelerin, keşif/metrajların, ihale dokümanlarının ve kredi başvuru raporlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme görüşmeleri sırasında işverenlere gerekli desteğin sağlanması, inşaat kontrolü, ekipman montajı kontrolü, fabrika ve şantiye testleri, geçici ve kesin kabuller, işletmeye alma, izleme ve rehabilitasyon hizmetleri de dahil olmak üzere bir projenin planlanmasından işletmeye alınmasına kadar geçen süreç ile işletme aşaması da dahil olmak üzere tüm aşamalarındaki mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. DOLSAR ayrıca yatırımcılar tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD), Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) veya otoprodüktör modeli kapsamında gerçekleştirilen projelerin finansmanına katkıda bulunan bankalar ve uluslararası finans kuruluşları için de, yukarıda bahsedildiği şekilde, projelerin tüm aşamalarında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

DOLSAR Dünya Enerji Konseyi (WEC) Türk Milli Komitesi ve Uluslararası Hidroelektrik Enerji Birliği (IHA) üyesi olup ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilen “Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu Yetki Belgesi”ne sahiptir.

(Enerji – Seçilmiş Projeler)