EYS Politikası

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Şirket Politikası

1971 yılında kurulmuş olan DOLSAR, çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri sunmakta olan, müteahhit, imalatçı veya tedarikçi firmalardan tamamen bağımsız bir kuruluştur. DOLSAR, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden enerji üretimi ve dağıtımına, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi çalışmalarından ulaşım yapıları ve çeşitli amaçlı binalara kadar birçok alanda önemli tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesinde görevler almış, sunduğu hizmetleri başarı ile yerine getirmiştir.

DOLSAR Mühendislik A.Ş. Yönetimi olarak, hizmet sunmakta olduğumuz alanlarda sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da saygın ve güçlü bir kuruluş olarak benzer hizmetleri sunan firmalar arasında en ön sıralarda yer alan, işverenler tarafından tercih edilen, kalıcı bir firma olarak büyük eserlerin meydana gelmesindeki katkılarımıza devam etmek amacıyla,

 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi
 • TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

kapsamında oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ile faaliyetlerimizi sürdürmekte olduğumuzu ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Bu nedenle;

 • DOLSAR, en üst düzeyde müşteri memnuniyetinin sağlanmasını en ön planda tutmaktadır. İş sahibinin yapılacak işle ilgili beklentilerinin neler olduğunun açık bir şekilde belirlenmesinden sonra çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile etik kuralları çerçevesinde, karşılıklı güven ve iş birliği ile ve öngörülen bütçe ve süre içinde en uygun çözümün üretilerek iş sahibinin beklentilerinin en iyi ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi şirketimizin en önemli prensibini oluşturmaktadır. İşverenlerin beklentilerini karşılayan, başarı ile tamamlanmış her referans projenin şirketimizin saygınlığına ve tercih edilirliğine çok büyük katkısı olduğu,
 • DOLSAR, hizmet sunduğu alanlarda tecrübe kazanmış, çoğu uzun yıllardır firma bünyesinde önemli projelere katkıda bulunmuş tecrübeli uzmanlardan oluşan daimi personel kadrosunun, istikrarlı ve güçlü bir finansman yapısının ve karlılığın şirketin gücünü simgeleyen en önemli göstergeler olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle personelin istihdamı, çalışma şartları ve eğitiminin, şirket kaynaklarının en optimum şekilde kullanılmasının temininin, şirketin güçlü ve kalıcı olması açısından çok önemli olduğu,
 • DOLSAR, sunmakta olduğu hizmetlerin daha kaliteli, çevreye daha duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğini gözeten, amaca uygun ve daha süratli yerine getirilmesi ile ilgili olarak denenmiş ve başarılı olmuş yeni teknolojik ürünlerin, metotların ve standartların kullanılmasını teşvik etmektedir. Yeni teknolojilere açık olmanın şirketin işverenler tarafından tercih edilmesi ve kalıcı olması için önemli bir etken olduğu,
 • Hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında:
  • hizmetlerin ve kalite yönetiminin uygulanabilir şartlarının yerine getirilmesi,
  • çevre, İSG ve kalite yönetim sistemleri ile birlikte ürün ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi,
  • yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, İSG yönetiminin ve İSG performansının çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirilmesi,
  • yürürlükteki çevre, İSG, yasal şartlarına, üyesi olduğu kuruluşların şartlarına ve diğer şartlara uyulması,
  • çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçli hareket edilmesi, enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ve kirlenmenin önlenmesi,

DOLSAR tarafından benimsenmiş olan politikanın ana unsurlarıdır.

Yukarıda bahsedilen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, DOLSAR, Entegre Yönetim Sistemi oluşturmuş, dokümante etmiş, bu dokümantasyonu ilgili birimlere sağlamak vasıtasıyla tüm personel bu konuda bilinçlendirilmiş, internet sayfasında yayınlayarak ilgili taraflara duyurulmuş, bu sistemin sürekli olması ve etkinliğinin uygulama süresince gelecek geri beslemelerle sürekli iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 25.08.2020