Faaliyet Alanları

Enerji

 • Hidroelektrik Santraller
 • Termik Santraller
 • Rüzgar Enerjisi Santralleri
 • Güneş Enerjisi Santralleri
 • Nükleer Santraller
 • Şalt Sahaları
 • Trafo İstasyonları
 • Enerji Nakil Hatları
 • Rehabilitasyon
 • Kapasite Artırımı
 • Enerji Verimliliği

Su

 • Barajlar, Göletler, Regülatörler
 • İletim / İsale Hatları
 • Su Temini ve Dağıtımı
 • Kanalizasyon ve Yağmursuyu
 • Sulama ve Drenaj
 • Tüneller
 • Pompa İstasyonları
 • Rehabilitasyon
 • Havza Planlama ve Kırsal Kalkınma Projeleri

Ulaşım

 • Otoyollar
 • Devlet Yolları, Yollar
 • Demiryolları
 • Köprüler, Viyadükler
 • Tüneller
 • Havalimanları
 • Limanlar, Kıyı Yapıları

Çevre

 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
 • Çevresel ve Sosyal Etki İzleme
 • İçmesuyu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Katı Atık Yönetimi
 • Kuraklık Yönetim Planları
 • Taşkın Yönetim Planları

Binalar

 • Endüstri Tesisleri
 • Eğitim Tesisleri
 • Laboratuvar Binaları
 • Hastaneler
 • Toplu Konut Projeleri
 • Alışveriş Merkezleri
 • İş ve Ticaret Merkezleri
 • Spor Tesisleri
 • Büyükelçilik Binaları
 • Oteller
 • Terminal Binaları
 • Hangarlar