Hakkımızda

1971 yılında kurulmuş olan DOLSAR, çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri sunmakta olan, müteahhit, imalatçı veya tedarikçi firmalardan tamamen bağımsız bir kuruluştur. DOLSAR, hem sağlamakta olduğu hizmetlerin kapsamı hem de mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmuş olduğu projelerin çeşitliliği, büyüklüğü ve önemi nedeni ile Türkiye’deki en geniş tecrübeyi temsil eden mühendislik ve müşavirlik firmalarından biridir.

DOLSAR, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden enerji üretimi ve dağıtımına, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi çalışmalarından ulaşım yapıları ve çeşitli amaçlı binalara kadar birçok alanda önemli tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesinde görevler almış, sunduğu hizmetleri başarı ile yerine getirmiştir.

DOLSAR, Dünyadaki ilk 10 Bankalar/Kredi Verenler Teknik Danışmanlık Firması arasında, ENR tarafından yayınlanan Dünyadaki ilk 225 Uluslararası Mühendislik Firması arasında, Avrupa’daki ilk 200 Mühendislik-Danışmanlık Firması arasında, Türkiye’nin ilk 500 Büyük Hizmet İhracatçısı arasında ve Türkiye’nin ilk 5 Teknik Müşavirlik Hizmet İhracatçısı arasında yer almıştır. DOLSAR, İnşaat Mühendisleri Odasının 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği  “50 Yılda 50 Eser” başlıklı çalışmada Türkiye’de gerçekleştirilen en önemli 50 proje arasında 3 proje ile yer almıştır.

DOLSAR, Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), Alman Kalkınma Bankası (KfW), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Avrupa Birliği (EU), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası (WB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) gibi uluslararası finansman kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde görev almıştır. Bu nedenle uluslararası standartlar ile FIDIC ve AB sözleşme şartlarının uygulanması konusunda geniş tecrübe sahibidir.

DOLSAR’ın inşaat, elektrik, makina, jeoloji, çevre, ziraat, orman mühendisleri, mimarlar, ekonomistler, bölge/şehir plancıları, sosyologlar gibi çeşitli disiplinlerden oluşan  tecrübeli uzman kadrosu, aralarında Türkiye ve dünya çapındaki büyük projelerin de bulunduğu bir çok projenin, planlama safhasından işletmeye alma safhasına kadar çeşitli aşamalarında görev almışlardır. Firmanın bünyesinde uzun yıllardır hizmet vermekte olan bu uzman kadro DOLSAR’ın Ankara’daki merkez ofisinden yönetilmektedir. DOLSAR’ın aynı zamanda mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri sunmakta olduğu birçok proje için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ofisleri/şantiye teşkilatları bulunmaktadır.

DOLSAR, Türkiye’nin yanısıra, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Cibuti, Endonezya,  Gürcistan, Hindistan, Irak, KKTC, Kongo, Libya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Suudi  Arabistan, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna ve Umman’ın da aralarında bulunduğu bir çok ülkede de tecrübe sahibidir. Ankara’da ki merkez ofisine ilaveten, Tiran (Arnavutluk), Tiflis (Gürcistan), Taşkent (Özbekistan), Lahor (Pakistan), Kiev (Ukrayna), Maskat (Umman) ve İstanbul’da şube ofisleri bulunmaktadır.

Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC), Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu (EFCA), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi (UTM), Dünya Su Konseyi (WWC), Dünya Enerji Konseyi (WEC) Türk Milli Komitesi, Uluslararası Hidroelektrik Enerji Birliği (IHA), Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendislik Derneği (ISSMGE), Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA-AITES), Türkiye Kalite Derneği (KALDER), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Makine Mühendisleri Odası (MMO), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Meteoroloji Mühendisleri Odası üyesi olan DOLSAR, ayrıca Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) ve FIDIC toplantılarına da katılmaktadır.

DOLSAR, 1980 yılında kurulan Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)  ve 2013 yılında kurulan DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi’nin kurucu üyesi olup, DOLSAR yöneticileri her iki kuruluşun da yönetiminde görev almaktadırlar. DOLSAR’ın Yöneticileri, merkezi Fransa’da bulunan Dünya Su Konseyi (WWC)’nin 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2018 ve 2018-2021 dönemleri Guvernörler Heyetine seçilmiştir.

DOLSAR, sunduğu hizmetlerde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmakta olup, DOLSAR’ın bu konularla ilgili yönetim sistemi standartları gereklerine uygunluğu Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001) sertifikaları ile belgelenmiştir.