Hizmetler

Planlama

 • Proje Belirleme
 • İstikşaf
 • Master Plan, Ön Fizibilite
 • Teknik ve Ekonomik Fizibilite
 • Hidrolik Çalışmalar
 • Jeolojik ve Hidrojeolojik Araştırmalar
 • Jeoteknik Çalışmalar

Projelendirme

 • Kavramsal Tasarım
 • Kesin / Detay Proje
 • Proje Raporları
 • Teknik Şartnameler
 • İhale Dokümanları
 • Kredi Aplikasyon Raporları
 • Metraj ve Keşif

İhale

 • İhale Dokümantasyonu
 • Önyeterlik
 • Özel Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • İhale Değerlendirme
 • Sözleşme Görüşmeleri ve Sözleşmelerin Sonuçlandırılması ile İlgili İdareye Destek Sağlanması
 • Sözleşmelerin Sonuçlandırılması

İnşaat Kontrollüğü

 • İnşaat Kontrolü
 • Daimi Teçhizat Montajı Kontrolü ve Testler
 • Proje ve İnşaat Yönetimi
 • Uygulama Projeleri
 • Kalite Kontrolü
 • Maliyet Kontrolü
 • Saha Mühendisliği
 • Geçici ve Kesin Kabul
 • İşletmeye Alma
 • İşletme ve Bakım Talimatlarının Hazırlanması

Diğer

 • Genel Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Değerlendirme Çalışmaları
 • Kredi Verenlere Teknik Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevresel Etki Değerlendirme/İzleme
 • Çevresel ve Sosyal Eylem/Yönetim Planları
 • Sosyo-Ekonomik Çalışmalar
 • Bölge Kalkınma Planları
 • Kurumsal ve Finansal Yapı Danışmanlığı