Çevre

Çevre

Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı

Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planı

Edirne Ergene Taşkın Koruma Planı

Türkiye’de 3 Pilot Nehir Havzasında Nehir Havzası Yönetim Planları ve Su Verimliliği Yönleri Kapsamında Teknik Analiz Projesi

Atıksu/Katı Atık Tesislerinin İhtiyaç Tespiti

Paşaköy (İstanbul) Atıksu Arıtma Tesisi

Gaziantep (Düzbağ ve Kartalkaya) İçmesuyu Arıtma Tesisi

Antalya ve Burdur Havzaları Kuraklık Yönetim Planları

Arkun Barajı ve HES ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevresel Etki İzleme

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temini, İçmesuyu Arıtma Tesisi

Fethiye Atıksu Yönetimi Projesi

Çankırı İçmesuyu Arıtma Tesisi

Gebze (Kocaeli) Atıksu Arıtma Tesisi

Siirt Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi

Çandarlı Limanı ÇED Raporu