Ulaşım

Ulaşım alanında DOLSAR, birçok yol, otoyol, demiryolu, havaalanı, liman projelerinin ve bu projelere ait tüneller, köprüler viyadükler de dahil olmak üzere tüm sanat yapılarının mühendislik müşavirlik hizmetlerini yerine getirmektedir.

DOLSAR’ın bu alandaki tecrübesi İstanbul Havalimanı (165 mio yolcu/yıl), Gebze-İzmir Otoyolu (407 km), Kuzey Marmara Otoyolu (194 km), Karakoram Otoyolu (130 km) (Pakistan),  Havelian-Thakot Otoyolu (120 km) (Pakistan), Milot-Morine Otoyolu (115 km) (Arnavutluk), Kayaş-Kırıkkale Çift Hat Demiryolu (80 km), Silifke-Mut Devlet Yolu (78 km) gibi çeşitli ulaşım projelerini, Derince Limanı Master Planı ve Fizibilite Raporu, Türkiye Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Planı, Balıkçılık Kıyı Yapıları Master Planı gibi çeşitli planlama çalışmalarını kapsamaktadır. Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunulmuş olan yol, otoyol, demiryollarının toplam uzunluğu 2500 km’nin üzerindedir.

DOLSAR’ın tecrübesi master plan ve fizibilite raporlarının, kavramsal/kesin projelerinin, uygulama projelerinin,  teknik şartnamelerin, keşif/metrajların, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme görüşmeleri sırasında işverenlere gerekli desteğin sağlanması, inşaat kontrolü, geçici ve kesin kabuller, işletmeye alma ve rehabilitasyon hizmetleri ile işletme aşaması da dahil olmak üzere bir projenin tüm aşamalarındaki mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. DOLSAR ayrıca yatırımcılar tarafından Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında gerçekleştirilen projelerin finansmanına katkıda bulunan bankalar ve uluslararası finans kuruluşları için de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

(Ulaşım – Seçilmiş Projeler)