Üye/Kayıtlı Olunan Kuruluşlar

    Mesleki Kuruluşlar


 • Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC)
 • Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu (EFCA)
 • Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)
 • İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC)
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 • Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi (DEİK-UTM)
 • Dünya Su Konseyi (WWC)
 • Dünya Enerji Konseyi (WEC) Türk Milli Komitesi
 • Uluslararası Hidroelektrik Enerji Birliği (IHA)
 • Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendislik Derneği (ISSMGE)
 • Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA-AITES)
 • Türkiye Kalite Derneği (KALDER)
 • İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)
 • Makine Mühendisleri Odası (MMO)
 • Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
 • Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO)
 • Meteoroloji Mühendisleri Odası (MMO)

    Uluslararası Finans Kuruluşları


 • Afrika Kalkınma Bankası (AFDB)
 • Alman Kalkınma Bankası (KfW)
 • Asya Kalkınma Bankası (ADB)
 • Avrupa Birliği (EU)
 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
 • Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Dünya Bankası (WB)
 • Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)
 • İslam Kalkınma Bankası (IsDB)
 • Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)
 • Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)