Yeni Proje – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su ve Toprak Kaynakları Master Plan Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Yeni Proje – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su ve Toprak Kaynakları Master Plan Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

DOLSAR, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Plan Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi’ni gerçekleştirmek için yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerüstü ve yeraltı su ve toprak kaynakları potansiyelinin güncellenmesi, alternatif yenilenebilir enerji potansiyelinin araştırılarak ortaya konulması, mevcut ve geleceğe dönük ihtiyaçların hangi kaynak/kaynaklardan karşılanacağının belirlenmesi, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımlarının planlanarak, miktar ve kalite açısından korunması, kırsal ve kentsel alanların taşkından etkilenebilirliğinin azaltılması, rüsubat kontrolünün yapılması konularındaki teknik ve ekonomik değerlendirmeleri ve bu önerilerin hayata geçirilip işletilmesini sağlayacak kurumsal yapılanma planlarını da içeren “KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Plan Raporu” hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Bu gönderiyi paylaş